Başkan

İsmail YÜKSEL

Başkanın Mesajı;

  • Kısa adı TÖHOB olarak belirlenen Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği Derneği özel halk otobüsü taşımacısı esnafın çalışma bölgelerinde oluşturduğu dernek, kooperatif, şirket, oda vb. tüzel kişilikleri üye kabul eden bir sivil toplum kuruluşu kimliği taşımaktadır.
  • TÖHOB ana tüzüğünde belirtilen konularda, bir üst kuruluş olarak özel halk otobüsü taşımacısı esnafı temsil eden kuruluşlara rehberlik hizmeti sunmak, ortak sorunlara karşı birlikte hareket ve strateji geliştirmeyi hedeflemek doğrultusunda çalışmalarını yürütmektedir.
  • Özel halk otobüsü sektörünün ülke genelinde gelişimi ve yaygınlaşması yolunda öncelikle taşımacı esnafın kendi çalışma bölgelerinde örgütlü bir yapı oluşturmaları ve bu yapıların da TÖHOB çatısı altında temsili ortak çıkarlar ve güç birliği açısından önemlidir.
  • İşte bu gerekçelerle ülke genelindeki tüm özel halk otobüsü taşımacı temsilcisi kuruluşları TÖHOB çatısı altında yer almaya davet ediyor ve bekliyoruz.