YENİ BİR YAPILANDIRMA KANUNU

TBMM tarafından kabul edilen ve 30085 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 7020 sayılı kanunla 1 Temmuz 2016 ile 31 Mart 2017 tarihleri arasında tahakkuk etmiş, ancak ödenemeyen bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırma yoluyla ödenmesi olanağı getirildi. Kanunun uygulanmasına yönelik açıklamaların kısa sürede yapılması bekleniyor. Başvurularda süre sonu 30 Haziran 2017 tarihi olarak kesinleşmiş bulunuyor.