ARTIK YASAL ÖZEL HALK OTOBÜSÜ TANIMI VAR

Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği’nin kuruluş çalışmaları esnasında başlatılan ve yaklaşık11 yıldır takip edilen yasal kimlik ve tanım konusunda sağlanan önemli gelişme sektör mensuplarının heyecanlanmasına neden oldu.

Resmi Gazete’nin 24 Ağustos 2017 tarihli sayısında yer alan Karayolları Trafik Kanunu Yönetmeliği’nde yapılan bir değişiklikle artık “özel halk otobüsü” kavramı yasal bir çerçeve kazanmış oldu.

İlgili yönetmeliğin 3. Maddesinde yer alan onlarca tanım arasında 1997 yılından bugüne yer almayan, ancak fiiliyatta var olan özel halk otobüsü tanımı kimlik kazandı.

Başta Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakan, Sayın İçişleri Bakanı, İstanbul Milletvekili, Ak Parti Grup Başkanvekili Sayın Mehmet MUŞ olmak üzere bu değişikliğin gerçekleşmesine katkı sağlayan çok sayıda Bakan, milletvekili, teşkilat başkanı, kamu ve özel sektör bürokratı, sivil toplum kuruluşu, konuyu yerel platformlarda yakın siyasi çevrelere taşıyan sektör mensupları olduğu bilinmektedir.

TÖHOB Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Başkan İsmail YÜKSEL, bu gelişmenin sektöre yeni kapılar açması dileği ve hedefini vurgulayarak, katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Daha önce yapılan bir başka yasal düzenleme ile de özel halk otobüslerine bazı ücretsiz yolculuklar karşılığı aylık gelir desteği sağlanmıştı. Hem bu mali destek hem de bugün gerçekleşen düzenlemede %1 pay sahibi olan TÖHOB, bu gelişmelerden sadece sektörün geleceği açısından umut duymayı arzulamaktadır.