KDV TEBLİĞİ YAYINLANDI

Cumhurbaşkanlığı’nın 7 Şubat 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayınladığı 718 sayılı kararname ile işlerlik kazanan özel halk otobüsü işletmelerinin hasılata dayalı % 1,5 KDV ödemesine ilişkin düzenleme yapıldı. Söz konusu düzenlemenin uygulanmasına yönelik tebliğ 23 Mart 2019 Cumaretsi günü yayınlanan Resmi Gazete’de yer aldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan yayınlanan 25 seri numaralı “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile uygulamaya dönük işlemler ve ayrıntıların açıklandığı görülüyor.