KENTİÇİ TOPLU TAŞIMADA ÜCRETSİZ YOLCULUKLAR ARTIYOR

Karayolu Yolcu taşımacılığı Sektör Meclisi’nin 6 Şubat 2018 tarihinde İstanbul’da yaptığı toplantıda TÖHOB adına yapılan sunumda ücretsiz yolculuklarla ilgili değerlendirmeler yapıldı.

Genel Sekreter Onur ORHON tarafından gerçekleştirilen sunumda TOBB sektör meclisi üyelerine ücretsiz yolculuklarla ilgili 2013 yılından bu yana yaşanan gelişmeler aktarıldı.

Bu alandaki sorunların kaynağı 4736, 6495, 6637 kanunlara da değinilen sunumda, öne çıkan konulara göre aylık gelir desteği ödemeleri araç başına İstanbul, Ankara’da 1000 TL, diğer büyükşehirlerde 750 TL, İl ve İlçelerde 600 TL olarak uygun görülen bedellerin ücretsiz taşınan yolculukların ancak üçte birini karşılamak durumunda olduğu vurgulandı.

Aradan geçen üç yılın maliyetleri ve belediyelerin belirlediği yolcu taşıma ücretleri dikkate alındığında, bu rakamların yeniden değerlendirilmesi gerektiği üzerinde duruldu. Büyükşehirlerde % 15-20 oranlarında seyreden ücretsiz yolculukların sahil bölgelerinde, emekli nüfusun yoğunlaştığı alanlarda % 50’lere yöneldiği açıklandı.

Konuya sadece ücretsiz yolculuk hakkı karşılığı sağlanan aylık gelir desteği boyutu ile değil, taşımacı esnafa getirilen yükümlülük ve bunun mali boyutundaki yetersizlik vurgusu olarak bakılması istendi.

Sonuçta aylık gelir desteği rakamlarının günün koşullarına uygun yeniden belirlenmesi amacıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı nezdinde TÖHOB adına yürütülen girişimlere destek amacıyla TOBB Sektör Meclisi üzerinden katkı ve destek sağlanması istemiyle sunum sona erdi.

Sunum sonrasında Sektör Meclisi başkanlığınca yapılan değerlendirmede ücretsiz yolculuklarla ilgili yükümlülüğünün özel halk otobüsü taşımacısı esnafın üzerinden alınması, sosyal politikalar gereği bu yükümlülüğün tamamen devlet tarafından karşılanması gerektiği düşüncesiyle yapılan önerinin ilgili makamlara aktarılmasının uygun görüldüğü belirtildi.

Yoğun katılımın gerçekleştiği Sektör Meclisi’ne İçişleri Bakanı Sayın Süleyman SOYLU’nun talimatlarıyla son günlerde yaşanan otobüs kazalarıyla ilgili biri daire başkan yardımcısı, biri şube müdürü iki emniyet yetkilisi de katıldı.