MALİYE BAKANI’NIN TALİMATI İLE TÖHOB HEYETİNİN KDV KANUNUNA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ ALINDI.

Maliye Bakanı Naci AĞBAL’ın görevlendirmesiyle İstanbul Vergi Dairesi Başkanı Bekir BAYRAKTAR, TÖHOB Başkanı İsmail YÜKSEL başkanlığındaki heyeti kabul etti. Vatan caddesindeki vergi dairesinde 10 Nisan günü gerçekleşen toplantıya Yeni İstanbul’dan Yalçın BEŞİR, İstanbul Halk Ulaşım’dan Naci YAĞIZ, Öztaş’tan Mehmet TEKİN, Özulaş’tan Serhat AKÇAKAYA, Selami ALAN, TÖHOB yönetiminden Hasan DURGUN, Onur ORHON, Şevket ERTURAN ve yeminli mali müşavir Yılmaz MÜREN ile vergi dairesi birim yöneticileri katıldı.

 

Görüşmede Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylanan KDV kanununda gerçekleşen değişiklikler kapsamında özel halk otobüsü sektöründeki uygulamaların neler olabileceği ele alındı. Bu kanun değişikliği ile özel halk otobüsü taşımacılarına yönelik vergi iyileştirmesi konusunda yapılabilecekler üzerine görüşler alındı.

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz Mart ayının başında Ak Parti TBMM Grup Başkanvekili Mehmet MUŞ’un girişimiyle bir TÖHOB heyeti Ankara’da Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Cengiz YAVİLİOĞLU ile bir görüşme yapmıştı.

 

3065 sayılı KDV kanununun 38. Maddesinde yapılan değişikliklerle talebe bağlı hasılat esaslı vergilendirme sistemine geçilebilecektir. Vergi Usul Kanununun 178. Maddesine göre bilanço esaslı defter tutan bazı mükelleflerin de bu sisteme geçişiyle ilgili Bakanlar Kurulu yetkili kılınmakta, bu konudaki esasları belirlemeye de Maliye Bakanlığı görevlendirilmektedir.

Görüşmede yapılan değerlendirmelerde değişikliklerin doğrudan özel halk otobüsü sektörünü kapsamadığı, ancak sektörün talebi ve Bakanlar Kurulu’nun uygun bulmasıyla sektörün bu sisteme dahil edilebileceği, örnek olarak da  % 1 gibi sabit bir oranın belirlenmesi üzerinde durulmuştur.

 

Vergi Dairesi Başkanı Bekir BAYRAKTAR’ın yapılan görüşmeyi Bakan beye arz etmesinin ardından Ankara’da ikinci bir görüşmenin yapılabileceği toplantı sonunda ifade edilmiştir.