TÖHOB AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI TEMASLARI

Ankara’da bulunan İsmail YÜKSEL, Onur ORHON, Mustafa ALTUNTAŞ, Adil EVREN’den oluşan TÖHOB heyeti, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı üst düzey yetkilileri ile görüşme fırsatı buldu.

İlk görüşme Müsteşar Yardımcısı Ayşe KARDAŞ’ı ziyaretle başladı. TÖHOB olarak ücretsiz yolculukların yarattığı sorunlar aktarılarak bakanlık bünyesinde yürütülen çalışmalar hakkında görüş alış verişinde bulunuldu. Müsteşar Yardımcısı KARDAŞ, ilgili kanunun gerçekleşmesi aşamasında acele davranıldığı düşüncesiyle usulsüz ve haksız kullanımlarla diğer sorunlar üzerinde notlar aldı. Bakanlık çalışmalarında bu konuların değerlendirileceğini ifade etti.

İstanbul’da yolculuk başına ödeme sistemi ile ilgili pilot proje uygulaması olarak Müsteşar Yardımcısı KARDAŞ’a sözlü olarak bir çalıştay düzenlenmesi önerisi yapıldı. Çalıştaya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve TÖHOB yetkililerinin katılımı önerildi.

İkinci ve asıl görüşme Müsteşar Ebubekir ŞAHİN’in makamında gerçekleşti. TÖHOB olarak hazırlanan dosya sunulan Müsteşar, hemen dosyayı ilgili birime havale ederek konu hakkında hazırlanacak yazıyı ertesi gün kendisinin bizzat Maliye Bakanlığı Müsteşarı’na aktaracağını belirtti. Konuyla ilgili olarak bugün Mehmet MUŞ’un da kendisini aradığını Müsteşar ŞAHİN söyledi.

Görüşmede aylık gelir desteği ödemelerinde 2015 yılı rakamlarının geçerli olduğu, yaklaşık iki yıl olmasına rağmen enflasyon rakamları ortada iken henüz bir artış yapılamadığı anlatıldı. Ayrıca İstanbul pilot proje uygulaması hakkında başlatılacak girişimler ele alındı. Müsteşar beyde bu artışların mutlaka yapılması gerektiğini, büyükşehirlerde biraz daha farklı olması gerektiğini maliye yetkililerine sözlü olarak da anlatacaklarını vurguladı.

Van ve Diyarbakır’da karşılaşılan ödeme eksiklikleri de Müsteşar beye aktarılarak yardımcı olunması talep edildi. Konuyla ilgili evrak tarihlerini alan Müsteşar ŞAHİN, Van’da belediye başkanlığını üstlenen Kayyum ve Diyarbakır Valisi ile gerekli temaslarda bulunacağını ifade etti.

TÖHOB heyeti bakanlıktaki son ziyaretini Hatay Bölge Toplantısı’na katılan uzman Serkan KOLAT’a yaptı. Burada da yürütülecek teknik çalışmalar üzerinde TÖHOB ile işbirliği konusu değerlendirildi.