TÖHOB’DAN YEREL YÖNETİMLER GENEL MÜDÜRÜNE ZİYARET

Cumhurbaşkanlığı 1 numaralı kararnamesi ile Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü’ne dönüşen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlanan birimin üst düzey yetkilisi Genel Müdür Turan KONAK, TÖHOB yönetimini kabule etti.

İsmail YÜKSEL, Onur ORHON, Hasan DURGUN ve Şevket ERTURAN’dan oluşan heyet, özel halk otobüsü tanımı ile ilgili bir çalışmayı Genel Müdüre sundu. Yaklaşık 40 dakika süren ziyaret esnasında dosya içeriği konunun yanı sıra ücretsiz yolculuklarla ilgili sorunlar, aylık gelir destekleri, geleceğe yönelik düzenlemeler üzerinde duruldu.

Genel Müdür KONAK, yaptığı değerlendirmede daha önce İçişleri Bakanlığı bünyesinde bulunan belediyelerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesindeki bu birime bağlı olduğunu, dolayısıyla da belediyelerin özel halk otobüsü uygulamalarıyla ilgili olduklarını ifade etti.

Ayrıca gerek tanım gerekse ücretsiz yolculuklar alanlarında işbirliği ve çalışmaların sürdürüleceğini, tanımla ilgili çalışmanın zamana bağlı olduğunu, ücretsiz yolculuklara dönük atılacak adımlarında kendilerine bir kez daha iletilmesini istedi. Özel halk otobüsü işletmeciliğine yeni bir model getirilmesine yönelik karşılıklı görüş alış verişi ve değerlendirmelerden sonra yol haritası üzerinde görüş birliği sağlanarak ziyaret tamamlandı.