VERGİ YAPILANDIRMADA SON TARİH 31 MAYIS 2017

6736 sayılı kanun kapsamında, 30 Haziran 2016 tarihine kadar olan vergi borçlarının taksitler halinde ödenmesi olanağı getirilmiştir. Bu doğrultuda peşin veya taksitli ödeme seçenekleri tercihinde bulunan borçlulardan, bu yükümlülüğü yerine getiremeyenlere kanuna eklenen geçici bir madde ile yeni bir fırsat tanınmıştır.

Buna göre peşin veya 1. Ve 2. Taksit ödemelerini yerine getiremeyen mükellefler, 31 Mayıs 2017 tarihi akşamına kadar ödeme yapmaları durumunda kaybettikleri haklarını yeniden kazanmış olacaklardır.

Ayrıntılı bilgi Maliye Bakanlığı’nın www.gib.gov.tr adresinden, vergi dairelerinden, 444 0 189 Vergi İletişim Merkezi’nden öğrenilebilecektir. Taşımacı esnafın uyarılmasının ve bilgilendirilmesinin yararlı olacağı düşünülmektedir.