İSTANBUL ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ İETT ÇATISI ALTINDA RAYLI SİSTEMLERLE ENTEGRE İŞLETMECİLİĞE DESTEK VERMEKTEDİR.

Son günlerde yazılı ve görsel basında yer alan bazı haberlerde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bağlı kuruluşu, 146 yıldan bu yana İstanbul halkına çeşitli araçlarla toplu taşıma hizmeti sunan İETT’nin işletmecilikten çekildiği ve özelleştirileceği yönünde yorumlar gözlenmektedir.

İstanbul’da toplu taşımacılığının kalitesinin ve veriminin artırılmasına yönelik bir süredir yürütülen çalışmalara dayandırılan bu söylemlerin gerçeği yansıtmadığı üzülerek görülmektedir.

İstanbul’da atlı tramvay, elektrikli tramvay, buharlı ve elektrikli tünel, otobüs, troleybüs, metrobüs gibi ulaşım türlerinin öncüsü olan ve kanunla kurulan İETT İşletmeleri’nin tamamen ulaşım ve toplu taşımadan elini çekmesinin söz konusu olamayacağı düşünülmektedir. Kaldı ki İETT bunca yıllık deneyim ve birikimi ile İstanbul’daki mevcut yapılar içerisinde en güçlü kuruluştur.

Bir tür ulaşım idaresi anlamına gelebilecek otorite oluşumu amacıyla yolcu konfor ve güvenini artıran, kaynakları verimli kullanmayı hedefleyen entegre bir ulaşım sistemi kurulmak istenmektedir. Böylelikle toplu taşımanın tek elden planlanması, koordinesi ve yönetilmesi sağlanabilecektir.

Bu anlamda planlama, koordinasyon, denetim ve danışmanlık alanlarında odaklanacak bir yapılanma ile daha güçlü bir İETT yaratılması her kesimin arzuladığı bir gelişme olarak görülmelidir.

Bu yeni yapılanma içerisinde, lastik tekerlekli sistemler boyutunda özel halk otobüsü işletmeciliği de bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da layıkıyla yer alacaktır. Bundan hiç şüphe yoktur.

Kamuoyunda yer alan bu ve benzer yöndeki haberlere itibar edilmemeli, İETT çatısı altında, raylı sistemlerle entegre olacak bir otobüs işletmeciliği tesisine destek verilmelidir. İstanbul özel halk otobüsleri bu yönde düşünmekte ve hareket etmektedir.