ANKARA TEMASLARI SÜRÜYOR

Özel halk otobüsü sektörünün temel sorunları arasında yer alan ve merkezi yönetim üzerinden sonuçlandırılması beklenen konularla ilgili olarak Ankara’ya giden TÖHOB heyeti bazı temaslarda bulundu.