Üyelik Koşulları

TÖHOB ÜYELİĞİ BAŞVURU KOŞULLARI VE GEREKLİ EVRAKLAR

Bu yapılanmada;

Bünyesinde 200’e kadar özel halk otobüsü olan tüzel kişilikler;       2 gerçek kişi

Bünyesinde 300’e kadar özel halk otobüsü olan tüzel kişilikler;       3 gerçek kişi

Bünyesinde 300 ve yukarısı özel halk otobüsü olan tüzel kişilikler; 4 gerçek kişi

ile TÖHOB çatısı altında temsil edilmektedir.

Birlik aidatı olarak da tüzel kişilikler, bünyelerindeki araç sayısına göre araç başına her yıl yönetim kurulu kararı ile belirlenecek miktarda yıllık ödeme yapılmaktadır. Yıllık üye aidatı araç başı 40.- (kırk) TL. olarak uygulanmaktadır.

Üyelik yükümlülüğünün gerçekleşmesi için aşağıdaki belgeler, TÖHOB merkezine iletilmelidir.

  • Tüzel Kişi Üyelik Başvuru Formu
  • Yönetim Kurulu Karar Fotokopisi
  • Temsilcilerin Nüfus Kimlik Fotokopisi
  • Tüzel Kişilik Kuruluş Belgesi Fotokopisi (Tüzük veya Ana Sözleşme)

 


Üyelik işlemleri için aşağıdaki formları ve vakit kazanabilmek için belge@tohob.org.tr adresine gönderiniz ve adresimize islak imzalı olan asıl evrakları kargolayınız.

  Başvuru Formu

  Karar Örneği